Ga naar de inhoud


Kegelen "een echte topsport"
_________________Kegelclub Gooi Ze Umme
ANNO 1958

Kom eens op de donderdagavond kijken
_________________________________________

CLUBLIED
We hebben een eigen clublied, geschreven door ons lid Henk Phielix.
DAUWKEGELEN
Ieder jaar op Hemelvaartsdag organiseren wij dauwkegelen, start om 06.00 en brood met eieren en spek.


JOUW advertentie hier?


UITSLAGEN Competitie

Hemelvaartsdag.... DAUWKEGELEN ....


2020 Persoonlijk
___________________________


2020 4-tallen
___________________________
Uitslag 4-tallen.2020 Tussenstand
___________________________
Tussenstand district 1 heren HK.


OVER ONS
Drankje
_______________________________________________________________
G.Z.U. (Gooi Ze Umme) is een mannenkegelclub, die haar oefenavond op de donderdag heeft, op de kegelbanen van:
Café Restaurant Concordia te Brummen. Deze clubavond begint om 20.00 uur, en eindigt wanneer de laatste kegelaar zijn kegelbal opbergt. We hebben zo'n 17 leden waarvan er 15 in competitieverband gooien. De leeftijd varieert van ongeveer 40 tot 88 jaar. Op de clubavond worden in ieder geval 2 maal 15 ballen gegooid voor het boek. Men kan zich hier uiterlijk 20.29 uur voor melden. Daarnaast wordt er vaak een spelletje gespeeld en kan er vrij geoefend worden.

Praatje
_______________________________________________________________
Voorts is het ook een sociaal gebeuren: praatje, drankje, hapje.
Naast de clubavonden zijn er een zestal competitieronden per jaar waarin per ronde 2 X 15 ballen wordt gegooid opgave voor competitie is vrije keus, maar wordt hooglijk gewaardeerd. Het totaal van de gegooide ballen in competitieverband bepaald in welke klasse je het jaar later wordt ingedeeld. De eerste 150 gegooide ballen zijn hiervoor van belang. Er is een A-klasse en een B-klasse. Onze bond ( O.G.K.- Oost Gelderse Kegelbond) hanteert nog een C-klasse.

Hapje
_______________________________________________________________
Naast het meedoen aan de competitie kun je ook meegooien met toernooien of kampioenschappen in de verschillende klassen, zowel op nationaal niveau als bondsniveau.
De club heeft verder een feestcommissie die ook wat andere activiteiten organiseert. Eenmaal per jaar (februari) vindt de ledenvergadering plaats. de club heeft geen statuten, maar wel een huishoudelijk reglement. De contributie bedraagt op dit moment (2017) 20,= per maand. G.Z.U. is in het bezit van 3 clubballen. Het overgrote deel van de leden heeft een eigen kegelbal.

BESTUUR
VOORZITTER

Gerard Klein Heerenbrink
SECRETARIS

Ed Voskamp
PENNINGMEESTER

Martin Lubbers
BESTUURSLID

Frits Boezewinkel
CONTACT

Kegelclub
GOOI ZE UMME
Engelenburgerlaan 1
6971 BT Brummen
M: info@gooizeumme.nl
T: 06-54941735
Copyright 2019 GOOIZEUMME
Terug naar de inhoud